mail cd's Andries Clement nieuws composities cd's contact links

Project

Mijn hert altijt heeft verlanghen
een project van de Stichting ter bevordering van de nederlandstalige vocale ensemblemuziek met composities van Andries Clement

Inleiding
De geschiedenis van de Europese Ensemblemuziek is ruwweg te splitsen in twee delen. Van 1200 tot 1600 is er sprake van vocale dominantie terwijl vanaf 1600 de instrumentale muziek steeds belangrijker wordt. Opmerkelijk is de toonaangevende rol en de grote invloed die de Zuidelijke Nederlanden hebben gehad in die eerste periode, vergeleken met landen als Italië, Frankrijk en Duitsland. Daarbij wordt het muziekleven in landen als Engeland en Nederland vooral een zaak van afnemen en herscheppen.

Tijd voor actie
Op het gebied van de vocale ensemblemuziek zijn in Nederland de laatste decennia weinig composities tot stand gekomen. Dat is wel verklaarbaar maar daarom niet minder jammer. Andries Clement legt zich dan ook toe op het verbinden van hoogwaardige eigentijdse poëzie, met vocale muziek. Niet omdat de gedichten dat nodig zouden hebben, maar omdat muziek en tekst elkaar enorm kunnen versterken in de beleving van de lezer/luisteraar.

Nederlandstalige muziek
Een belangrijk kenmerk van de muziek van Andries Clement is het uitsluitend gebruik van literair - poëtische teksten, voornamelijk van Nederlandstalige dichters en schrijvers. Het is zinvol om de symbiose van poëzie en muziek te animeren, temeer omdat dit, in tegenstelling tot landen als Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italië, weinig voorkomt in onze cultuurhistorie. De verbinding van muziek met hoofdzakelijk eigentijdse poëzie biedt verrassend interessante en boeiende resultaten. Teksten worden gebruikt van schrijvers als Vroman, Gerhardt, Beets, de Génestet, Tellegen, Leopold en vele anderen.

Als motto voor de programmering is gekozen voor één van de oudste Nederlandstalige chansons van de componist Pierre de la Rue (ca. 1460 – 1518), geschreven voor Margaretha van Oostenrijk: Mijn hert altijt heeft verlanghen. Om dit werk in het juiste Europese perspectief te plaatsen zijn naast de Nederlandstalige composities bij dit project ook enkele Engelse, Franse, Duitse en Italiaanse madrigalen en chansons opgenomen op teksten van Petrarca, Rilke, Verlaine e.a.

Impuls
Het doel van dit project is ook om de vocale cultuur in Nederland een impuls te geven. We kunnen trots zijn op onze rijke literaire tradities en onze taal blijkt even goed zingbaar als alle andere talen. Kennismaking met een aantal composities van Andries Clement hebben Ludy Vrijdag, Ramon van den Boom en Olard Derks (gezamenlijk de artistieke leiding van het project) ertoe gebracht van gedachten te wisselen met de componist om een deel van zijn werken te bundelen in concertvorm en vervolgens op CD te zetten.